Streg, vinkelmål svarende til 111/4°, dvs. 1/32 af 360°. Kompasser var tidligere inddelt i streger, der naturligt fremkommer ved fortsat halvering. Var der behov for nøjagtigere angivelser, kunne stregen underinddeles i halve og kvarte streger.