Stokkemænd, mænd, der i ældre tids retspleje var udpeget til at overvære retsmøder, se herredsting og retsvidne.