Stall, (eng., af verb. stall 'standse, ikke ville i gang'), den situation, der opstår, når indfaldsvinklen på et flys vinge øges så meget, fx ved en brat stigning, at opdriften forsvinder pga. hvirveldannelse og separeringen af luftstrømningens grænselag fra vingeoversiden (se aerodynamik). Et fly vil miste flyvehøjde ved stall, og hvis stallet er ulige fordelt over højre og venstre vinge, kan det blive svært at styre flyet, hvilket kan resultere i et spin.