Stadsbygmester, person, der tidligere administrerede Byggeloven på byens eller kommunens grund og kom med indstilling om dispensationsandragender til den politiske bygningsmyndighed.