Støj. Lydtryksniveau måles med en lydtryksmåler, som består af en mikrofon, en elektrisk forstærker med diverse filtre og et viserinstrument. Moderne udstyr er digitaliseret, og måleresultaterne vises på et grafisk display. Lydtryksmålere benyttes hovedsagelig til måling af støj fx fra køretøjer, fly, maskiner og industrianlæg. Det danske firma Brüel & Kjær anses at være førende vedrørende professionelt lydmåleudstyr.

.

Støj, uønsket lyd enten som baggrundsstøj, der hindrer eller vanskeliggør opfattelsen af ønskede lyde, eller som generende og ofte varierende højt lydniveau.

Støjkilderne i det moderne samfund er mangfoldige, og støjen er en belastning, der kan stresse og i nogle tilfælde skade levende organismer, se lyd (høreskader og lydgener) og støjskader. Støjdæmpning er derfor nødvendig for at skabe et rimeligt miljø på arbejdspladsen, i boligen og i det fri. Lov om arbejdsmiljø sætter grænser for støjen på arbejdspladser. Støj fra fx industrivirksomheder til nærliggende beboelse er fastsat i miljølovgivningen, og bygningsreglementet fastsætter lyddæmpningsniveauer for vægge og dæk mellem to boliger. Der er ikke fastsat specifikke grænseværdier for trafikstøj i Danmark.

Der anvendes mange metoder for at dæmpe støj. Den mest effektive er at dæmpe støjen ved kilden. Mange maskiner bygges med støjdæmpning; det gælder industrimaskiner, husholdningsmaskiner, bilmotorer og moderne flyvemaskinemotorer, hvis lydniveau er reduceret kraftigt.

Hvis støjen ikke kan dæmpes ved kilden, kan man muligvis dæmpe "støjvejen", dvs. den måde, støjen udbredes til omgivelserne. Det kan være vha. en støjafskærmning eller en skillevæg til naboen. Hvis ingen af disse metoder er mulige eller tilstrækkelige, må man ty til at dæmpe støjen hos modtageren, fx med høreværn. Se også støjforurening.

Støjmåling

Støjmåling er en vigtig forudsætning, når støjdæmpning skal gennemføres. Målingen foretages med en lydtryksmåler, som bestemmer støjens spektrale (frekvensmæssige) fordeling og intensitet. Også støjspektrets tidsmæssige forløb registreres. Informationer om karakteren af støjen kan medvirke til at diagnosticere den og i komplekse tilfælde finde frem til støjkilden og mulighederne for at dæmpe den. Der kan dog også være tale om, at støjmålingen alene skal anvendes som dokumentation, fx af, at et givet støjniveau ikke er overskredet. Sådanne målinger kan være ganske omfattende og antage karakter af såkaldte støjkortlægninger. De er fx påkrævet, når en industrivirksomhed skal dokumentere, hvor megen støj der afgives til omgivelserne.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig