Støjafskærmning, opsætning af støjskærme eller anlæggelse af støjvolde og beplantninger, der dæmper støjens udbredelse. Støjafskærmning anvendes for at sikre et tilstrækkelig lavt støjniveau i fx boliger langs stærkt trafikerede veje, jernbaner og omkring lufthavne. Med de mest almindelige typer af støjskærme, der udføres i bl.a. beton, træ og kunststoffer, kan vejstøjen dæmpes med 10-12 decibel (dB), mens en 50 m bred, tæt bevoksning nedsætter støjniveauet med 3-6 dB. I 1999 var omkring 230 km vejside af det offentlige danske vejnet på ca. 1600 km støjdæmpet med støjvolde eller -skærme. Se også støjforurening.