Sprøjtemidler, uorganiske eller organiske stoffer til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr samt til vækstregulering af afgrøder både inden for jordbruget, i haver og på grønne områder; se sprøjtning.