Spidssnudet frø, Rana arvalis, springpadde udbredt i det meste af Danmark, dog ikke på Bornholm. Spidssnudet frø varierer meget i farve og mønstre, og forskellige typer kan erkendes. Som hos den butsnudede frø kan hannen blive blålig i parringstiden. Sommerbiotopen er overvejende enge, overdrev og moser.