Spændkabel, stålkabel til forspænding af en betonkonstruktion. Traditionelt trækkes et spændkabel gennem et udsparingsrør, der forud er indstøbt i betonen, hvorefter det opspændes med hydrauliske donkrafte. Det forekommer dog også, at spændkablet placeres fritliggende uden for betonlegemet. Et spændkabel består generelt af et bundt ståltråde med høj styrke og diametre på 5-7 mm.