Sorites, (af gr. soreites, afledn. af soros 'dynge, mængde'), kædeslutning, fx hvis A=B, B=C, C=D og D=E, så: A=E; matematisk-logisk følger dette ganske enkelt af, at lighed er en transitiv relation, vel nok den mest oplagte af alle. Figurens ophobning af led giver den rytmisk appel. Den blev dyrket af gammel jødisk teologi i fx Visdommens Bog (6, 17-19) og af den sofistiske retorik samt af Paulus i Romerbrevet (8, 29-30), "For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort". Se også paradoks.