Sora, savara, austroasiatisk sprog, der tales af ca. 290.000 (1997) i Indien; se mundasprog.