Austroasiatiske sprog er en sprogfamilie eller sprogæt i Sydøstasien, der omfatter ca. 150 sprog, som tales af i alt ca. 100 millioner mennesker. Slægtskabet mellem de austroasiatiske sprog blev først foreslået af den østrigske antropolog Ernst Kuhn i 1889. I 1906 videreførte Wilhelm Schmidt med baggrund i ordforråd, fonologi og morfologi Kuhns studier, og han foreslog desuden at forene austroasiatisk med austronesisk i en fælles sprogæt, austrisk, men det sidste forslag har ikke vundet almindelig anerkendelse. Hele artiklen