Somatisk embryogenese, i plantevævskulturer en proces, hvorved der initieres og udvikles embryoer (kim) ud fra vegetative eller ikke-gametiske celler. Disse somatiske kim svarer i form og funktion til normale kim, som er dannet ved befrugtningsprocesser, men har samme genetiske sammensætning som udgangscellerne. Somatisk embryogenese anvendes bl.a. til vegetativ formering (kloning) af planter og som eksperimentelle modelsystemer til grundvidenskabelige undersøgelser. Se også mikroformering og vævskultur.