Solstitium æstivum, (lat., af solstitium + æstivus sommer-), sommersolhverv.