Solonetz, natriumrig jordtype, der ifølge det internationale FAO/UNESCOs jordklassifikationssystem har en udpræget alkalisk reaktion (pH ofte over 8), og hvori der er sket nedvaskning af opslæmmet (dispergeret) ler og humus til en mørk Bt-horisont med en søjleagtig struktur. Jorden har generelt dårlige dyrkningsegenskaber. Se alkalijord.