Socialrådgivning, rådgivning og vejledning i sociale spørgsmål samt afhjælpning af sociale problemer efter den sociale lovgivning. Socialrådgivning finder især sted i kommunernes socialforvaltninger og jobcentre, men også i institutioner o.l., som fx i fængsler, på sygehuse samt i private virksomheder. Rådgivningen udøves af socialrådgivere, socialformidlere eller kontoruddannede.