Socialøkonomi, tidligere anvendt betegnelse for nationaløkonomi.