snæbel

Artikelstart

Snæbel, Coregonus oxyrhynchus, slank, sølvblank laksefisk med karakteristisk forlænget snude (ty. Schnäpel). Arten omfatter flere former i fersk- og brakvand i Nordeuropa og Asien, men visse af disse burde måske nærmere regnes til helt. Den op til 60 cm lange og 2 kg tunge nordsøsnæbel findes kun i Vadehavet, hvor den lever af små bunddyr. Om vinteren søger den op i tilgrænsende vandløb og floder for at gyde.

Nordsøsnæblen var tidligere almindelig i både det hollandske, tyske og danske vadehav; i de tyske floder blev der sidst i 1800-t. fanget op mod 30.000 kg årlig. Op gennem 1900-t. gik den tilbage på alle gydepladser, og nordsøsnæblen var i 1980'erne tæt på at uddø, idet den eneste kendte bestand — på måske blot hundrede fisk — fandtes i Vidå-systemet ved Tønder. Et opdræts- og udsætningsprogram blev iværksat af Sønderjyllands og Ribe Amter, og over 1,7 mio. stk. yngel blev sat ud i Varde Å, Sneum Å, Kongeåen, Ribe Å, Brede Å og Vidå. Samtidig blev den totalfredet i 1983 og udpeget som en særlig prioriteret art i Habitatdirektivet. Den er opført på den danske rødliste over sjældne arter og på den såkaldte gulliste som en art, for hvilken Danmark har det nationale bevarings- og beskyttelsesansvar, da næsten hele verdensbestanden på ca. 10.000 fisk (omkring år 2000) findes her i landet. Se snæbel-projektet.

Se også helt og snæbel - laksefisk med mange former i Naturen i Danmark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig