Skrivekridt, ucementeret carbonatbjergart, der fortrinsvis består af mikroskopiske kalkskjolde udskilt af encellede kalkalger (coccolitter) og planktoniske encellede organismer (foraminiferer). Skrivekridt er en af de dominerende bjergarter i NV-Europa i Sen Kridt. I Danmark er skrivekridt, der er fra Maastrichtien (ca. 71-65 mio. år før nu), blottet i talrige råstofgrave og kystklinter, fx Møns Klint og Stevns Klint.