Skovrejsning, plantning af skov på arealer, som før tilplantningen ikke var skovbevoksede. Med Naturforvaltningsloven 1989 (overført til Naturbeskyttelsesloven 1992) fik skovrejsningen i Danmark øget betydning. Målet er at fordoble Danmarks skovareal i løbet af en trægeneration, dvs. ca. 80-100 år, ligeligt fordelt mellem statslig og privat skovrejsning.