Skadesløsbrev, pantebrev, der giver kreditor sikkerhed for en gæld, hvis størrelse ikke er endeligt fastsat, se fx virksomhedspant og fordringspant. Skadesløsbreve, der skal tinglyses, skal dog angive et maksimumbeløb, og kreditor har kun pantesikkerhed inden for dette maksimum for sin fordring inklusive renter og omkostninger.