Sindslidelse, psykisk sygdom i form af neurose, personlighedsforstyrrelse, psykose eller mental retardering.