Simile, (af lat. similis lignende), lignelse; billedlig sammenligning; jf. metafor.