Sikrede forstås den, hvis en forsikringsydelse kommer til udbetaling, har ret til ydelsen.