Siemens, SI-enhed for konduktans med symbolet S. 1 S = 1Ω-1 (det reciprokke af resistansenheden ohm).