Sharia er den islamiske betegnelse for Guds åbenbarede lov til menneskene. Sharia har gennem historien været brugt og tolket meget forskelligt.

Faktaboks

Etymologi

fra arabisk sharī'a

Kilder til sharia

I ældre jødisk og kristen litteratur på arabisk bliver betegnelsen også brugt om den lov, fx Moseloven, som Gud har åbenbaret gennem sine profeter.

I Koranen optræder ordet sharia kun en enkelt gang; her betyder det den vej, som Gud har anvist. Det er menneskets pligt og opgave i livet at efterleve sharia, forstået bredt som regler for gudsdyrkelse, levevis og samfundsmedlemmernes omgang med hinanden.

Den store opgave for muslimerne har derfor bestået i at granske Koranen og Muhammeds sædvane, sunna, for at udlede, hvad Guds sharia rummer af regler.

Dette juridiske udredningsarbejde, fiqh, førte fra 800-tallet til etablering af forskellige retsskoler (se islam og den islamiske retsfamilie) og udarbejdelsen af en stor systematisk litteratur. Fiqh er altså betegnelsen for det menneskelige – og dermed foreløbige og ufuldkomne – arbejde med at udrede sharia fra generelle principper til alle aspekter af livet.

Samtlige retsskoler opererede med grundlæggende skel mellem frie muslimer og slaver, mænd og kvinder og muslimer og ikke-muslimer. Ikke-muslimer havde lov til at følge deres egen ret, men i konflikter med muslimer var det den islamiske jura, der gjaldt.

Retspraksis fra fiqh

I mange århundreder lå fiqh til grund for retspraksis i de islamiske samfund, men fra slutningen af 1800-tallet indførte nye stater næsten overalt retssystemer efter europæisk forbillede, med en statslig lov forvaltet af et justitsministerium, der organiserede institutioner såsom anklagemyndigheder samt lavere og højere domstole.

Lovene var nu kodificeret og standardiseret, som oftest efter europæisk inspiration. Slaveri blev forbudt, og muslimer og ikke-muslimer fik nu de samme konstitutionelle borgerrettigheder. Dog var der stadig visse skel mellem mænd og kvinder, f.eks. i adgangen til skilsmisse. Det skyldtes, at de nye love inden for familie- og arveret i det store og hele var sammenskrivninger af principper fra den klassiske fiqh. De uafhængige stater, som opstod i perioden 1945-1970, fortsatte denne praksis, hvor islamiske principper var tildelt en ret beskeden plads i lovgivningen inden for familieretten.

Nye islamistiske tolkninger af sharia

Dette ændrede sig i 1970’erne med en bredere islamisk vækkelse og fremkomsten af islamistiske partier, som i sharia så et symbol på en mere autentisk og retfærdig samfundsorden og derfor ville introducere de ældre islamiske principper, særligt inden for strafferetten.

Stater som Pakistan (1977), Iran (1979) og Sudan (1983) proklamerede en ”indførelse af sharia” og omformede nu den klassiske jura til statslig kodificeret lov i lighed med Saudi-Arabien, som havde bibeholdt et ældre system, der var tættere på klassisk fiqh. Disse retssystemer opererede med hårde straffe for et mindre antal forbrydelser (hudud), der er nævnt i koranen.

Andre lande som Egypten og Marokko fastholdt, at den lovgivning, der var indført siden 1800-tallet, i det store og hele levede op til sharias principper og målsætninger (maqasid), der blev defineret som beskyttelse af religion, liv, intellekt, slægt og ejendom.

Sharia i Islamisk Stat

I 2100-årene syntes interessen for at få indført sharia som statslov at være på retur i de brede muslimske befolkninger. Men sharia blev igen indført som statslov, da jihadister proklamerede en Islamisk Stat i Syrien og Irak (2014-19), og da Taliban-bevægelsen genvandt magten i Afghanistan (2021). Deres retspraksis er blevet stærkt kritiseret for umenneskelighed, også i muslimske landes medier.

Sharia som ritualer og leveregler

For ikke-islamistiske muslimer er sharia derimod ikke et retssystem, der skal implementeres i en stat, men ritualer og leveregler, man kan efterleve individuelt og i menigheden, uden at det behøver at komme i konflikt med staten.

Det er den helt dominerende attitude hos muslimer i Vesteuropa, der netop frivilligt har valgt at slå sig ned i ikke-muslimske stater og ikke har stiftet partier eller på anden måde systematisk arbejdet for at ændre deres lovgrundlag.

Nogle muslimer i Europa kan dog praktisere normer, f.eks. kontrol over døtre og søstre, som de opfatter som sharia-baserede, og som står i modsætning til normerne i samfundet generelt. Disse konservative fortolkninger af sharia modsiges af andre mere egalitære og liberale tolkninger, som over de seneste generationer har vundet frem såvel i den muslimske verden som blandt muslimske minoriteter i Vesten.

Arbejdet med at udvikle en moderne fiqh

Uafhængigt af staternes lovgivning arbejder de uddannede specialister i fiqh med at opdatere den og tage stilling til nutidige fænomener, f.eks. de etiske spørgsmål som rejses af moderne lægevidenskab eller udviklingen af et særligt islamisk bankvæsen. Det foregår på universiteter og akademier, både i de enkelte stater og i internationale organisationer som den Muslimske Verdensliga.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig