Seiche, stående bølge i en sø eller et mindre havområde. Den opstår, når vinden igennem en periode har bevirket en vandstuvning i den ene ende, mens vandstanden er sænket i den anden. Når vinden aftager, vil vandet strømme fra området med høj vandstand mod området med lav vandstand. På det tidspunkt, hvor overfladen er horisontal, er vandet endnu i bevægelse, og der sker som følge heraf en hævning af vandstanden i den modsatte ende. Herefter vil strømningen atter vende. Se også bølger.