Segmentarisk, (se segment), knyttet til segmentering el. segmenter.