Scient., scientiarum, i naturvidenskabeligt fag (fx cand.scient.).