Sapfisk strofe, strofe af tre sapfiske vers fulgt af et adonisk vers; sapfisk vers.