Sans, (fr. 'uden', fork.f. sans atout 'uden trumf'), melding i forskellige kortspil, bl.a. bridge. Melder man sans (skrives UT), ønsker man at spille uden trumf.