Sanering, indsats til at omdanne og forbedre fx en virksomheds økonomi eller et bykvarter, se byfornyelse.