samtykke til markedsføring

Artikelstart

Samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse. Se definitionen i Markedsføringslovens § 2, nr. 14.

Det er et krav, at et samtykke er givet frivilligt. Et frivilligt samtykke betyder, at den, der får tilbud om at give et samtykke, skal have et reelt og frit valg.

Samtykket skal desuden være specifikt for at være gyldigt. Et specificeret samtykke betyder, at det skal være klart, hvad personen samtykker til.

Et samtykke skal være informeret i den forstand, at den samtykkende skal være klar over, at der gives samtykke, og hvad det er, der gives samtykke til. Den erhvervsdrivende må således sikre sig, at den der afgiver samtykket, har tilstrækkelig information til, at den pågældende kan vurdere, om den pågældende ønsker at afgive et samtykke. Heri ligger, at samtykket skal være udtryk for et aktivt tilvalg for den, der afgiver samtykket.

Kravet om et utvetydigt samtykke, heri ligger et samlet krav om, at samtykket ikke må give anledning til tvivl, og det afgørende er, at der klart foreligger et samtykke.

Den, der afgiver samtykke, inden der gives samtykke, skal oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. I relation til markedsføring er det afgørende, at samtykke kan gives ved ethvert passende middel, der muliggør en frit givet, specifik, informeret og utvetydigt angivelse af brugerens ønsker.

Der er ikke nogen formkrav i forhold til afgivelse af samtykke. Samtykket kan gives såvel skriftligt som mundtligt, ligesom samtykket også vil kunne gives digitalt.

Bevisbyrden for, at der foreligger et samtykke, der opfylder markedsføringslovens krav, påhviler den erhvervsdrivende.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig