Samleværk, litterært eller kunstnerisk værk, der er frembragt ved at sammenstille en række værker. Det klassiske eksempel på et samleværk er et leksikon. Frembringeren, fx et forlag, kan hævde ophavsret til samleværket, men det medfører ingen indskrænkning i ophavsretten til de enkelte artikler.