samfundstjeneste

Artikelstart

Samfundstjeneste, alternativ til ubetinget fængselsstraf; i Danmark indført i Straffeloven i 1992 efter en årrække med forsøgsordninger. Antallet af samfundstjenestedomme steg svagt fra ca. 500 pr. år frem til 2000, hvorefter antallet i 2001 kom over 4200. Samfundstjeneste kan fastsættes som et vilkår i en betinget dom eller en delvis betinget dom (se kombinationsdom), således at den dømte ikke skal afsone fængselsstraf, hvis han udfører ulønnet arbejde i et nærmere fastsat omfang på mellem 30 og 240 timer inden for en prøvetid, der er fastsat i dommen. Det er Kriminalforsorgen, der anviser det arbejde, som den dømte skal udføre, fx i en social organisation.

Straffeloven indeholder ingen regler om, hvilke straffesager der kan afgøres med en dom til samfundstjeneste, men efter retspraksis anvendes denne sanktion i sager, der ellers ville medføre en fængselsstraf på mellem 6 og 12 måneder. Det er især sager om berigelseskriminalitet samt spiritus- og promillekørsel, der i praksis afgøres med samfundstjeneste; for visse lovovertrædelser, fx vold og seksualforbrydelser, anvendes samfundstjeneste sjældent. Forudsætningen for at idømme samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf er bl.a., at Kriminalforsorgen efter en personundersøgelse finder den tiltalte egnet til at udføre samfundstjeneste, og at tiltalte er indforstået hermed. Tiltalte, der er narkomaner, alkoholikere eller psykisk afvigende, anses ofte for uegnede til at udføre samfundstjeneste, og for disse tiltalte står valget derfor mellem en betinget dom, der medfører behandling, eller en ubetinget fængselsstraf.

Hvis den dømte ikke udfører det arbejde, som Kriminalforsorgen har anvist som samfundstjeneste, eller overtræder andre vilkår, der er fastsat i den betingede dom, kan sagen på ny indbringes for retten, som kan fastsætte en ubetinget fængselsstraf i stedet for den oprindelige helt eller delvis betingede dom.

I Storbritannien indførtes samfundstjeneste som strafferetlig sanktion i 1973, og i Tyskland kan udførelse af samfundsnyttigt arbejde bl.a. anvendes som vilkår i en betinget dom og i et tiltalefrafald. I Norden er samfundstjeneste indført med udgangspunkt i den danske ordning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig