Salt (Naturlig dannelse), Udfældning af salte sker, hvor havvand inddampes, og vandets saltkoncentration øges, indtil den bliver så høj, at saltmineraler udfældes. Saltinddampning sker i dag fra saltsøer i aride områder, fx Great Salt Lake i Utah, USA, og Det Døde Hav i Mellemøsten. Den største koncentration af saltudfældning i Jordens historie skete i Nordsøbassinet i Sen Perm (ca. 256-248 mio. år før nu) i det område, der svarer til Danmark, Skåne, det nordlige Polen, Nordtyskland, Holland, dele af Belgien samt det østlige Storbritannien. Salt fra disse såkaldte Zechsteinaflejringer danner de danske salthorste. Se også saline.