Salmiaklakrids, lakrids tilsat ammoniumklorid, hvorfra den salte smag stammer. I Danmark må indholdet af ammoniumklorid i lakrids ikke overstige 8%, og da stoffet i store mængder kan medføre knogleafkalkning, skal lakrids mærkes "voksenlakrids — ikke børnelakrids", hvis indholdet overstiger 5%.