Sable, (fr., fra polsk sabol zobel), sort som farve i våbenskjolde.