Sætteskipper, (1. led sigter opr. til, at føreren var sat på, dvs. førte, en andens skib), person med ret til at føre et dansk handelsskib under 3000 BT (eng. GT) i fart på alle have. Ud over sætteskippereksamen fra en navigations- eller skipperskole kræves fartstid som styrmand. Se søfart (bemanding og uddannelser).