Run, (eng. run, af run (v.) løbe), tilstrømning; voldsomt tilløb; stormløb.