Ruderat, område, der er præget af at have været udnyttet af mennesker, fx lossepladser og banegårdsterræner. Som regel er jorden ubeskyttet og rig på kvælstof og danner grobund for såkaldte ruderatplanter som fx stenkløver.