Ruderatplanter, planter, der vokser på ruderater, dvs. lossepladser, banegårdsterræner og andre menneskeskabte, kvælstofberigede miljøer. Der er ofte tale om enårige arter i fx korsblomst-, kurvblomst- og salturtfamilierne. De kan have deres naturlige voksesteder i næringsrig løvskov eller på havstrande, der bl.a. bliver kvælstofberiget af tang; en del er indslæbte fra fx Sydeuropa.