Rovfisk, løs betegnelse for de arter af ferskvandsfisk, der især æder andre fisk, fx gedde, aborre og sandart. Små eksemplarer af rovfisk æder dog smådyr og burde derfor henregnes til den anden gruppe af ferskvandsfisk, fredfisk.