Fredfisk, løs betegnelse for de arter af ferskvandsfisk, hvis hovedernæring består af små hvirvelløse dyr som orme, snegle, muslinger, krebsdyr, insektlarver o.l. Hertil hører alle vore karpefisk og de fleste af vore laksefisk. Store eksemplarer af fredfisk kan dog tage andre fisk og burde derfor henregnes til den anden gruppe af ferskvandsfisk, rovfisk.