Romersk jernalder, perioden mellem Kristi fødsel og 400 e.Kr., da man i Norden modtog påvirkninger fra Romerriget, bl.a. i form af import af luksusvarer, men også ved optagelse af nye produktionsmetoder og bevæbning. Se også jernalderen og Danmark (forhistorie).