Rimelighedsreglen er en fortolkningsregel, hvor aftalen fortolkes i overensstemmelse med, hvad der er rimeligt og hensigtsmæssigt.