Rhodochrosit, (af gr. rhodochros 'rødfarvet', af rhodon 'rose' og chros 'farve', og -it), rosafarvet mineral, der anvendes til dekorative formål og i smykker. Det har sammensætningen MnCO3, krystalliserer trigonalt, har hårdheden 4 og massefylden 3,5 g/cm3. Rhodochrosit findes i metamorfoserede bjergarter og i hydrotermale dannelser.