Revir, jagtdistrikt, større område eller ejendom, hvor der drives vildtpleje og jagt.