Et revir er et større område eller en større ejendom, hvor der drives vildtpleje og jagt. Benævnelse bruges i dag også for ethvert område, hvorpå der drives jagt.