retspsykiatri

Artikelstart

Retspsykiatri, særligt område af psykiatri, hvis funktioner bestemmes af love og administrative regler for at sikre psykisk syges retsstilling og behandlingsbehov.

Civilretlige forhold

Ved alvorlige sindslidelser, fx psykoser, kan den syge ikke altid varetage egne interesser tilfredsstillende. I henhold til Psykiatriloven vil den pågældende kunne tvangsindlægges på psykiatrisk afdeling og underkastes psykiatrisk behandling. I henhold til Værgemålsloven kan man tilgodese behov for bistand til fx demente præget af udtalt svækkelse af åndsevnerne, fx vedrørende økonomiske eller personlige forhold.

Strafferetlige forhold

Strafferetlige forhold vedrører en række bestemmelser for sindssyge og psykisk afvigende personer, der begår kriminalitet. Personer, som i gerningsøjeblikket var utilregnelige pga. sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes i henhold til Straffeloven § 16 ikke.

For at forebygge lovovertrædelser kan retten træffe bestemmelse om anvendelse af en række forskellige foranstaltninger såsom tilsyn eller psykiatrisk behandling under indlæggelse eller ambulant (se behandlingsdom). Samme sanktionsmuligheder kan anvendes over for personer, der ikke er sindssyge, men fx personlighedsmæssigt afvigende. Psykiatrisk behandling i henhold til denne lovbestemmelse anvendes dog primært over for sindssyge personer.

Under forberedelse af en straffesag i forbindelse med alvorlig kriminalitet vil der ofte i henhold til Retsplejeloven blive udført en mentalundersøgelse af den sigtede. Hovedformålet er at belyse den sigtedes psykiske tilstand på gernings- og undersøgelsestidspunktet og at fremsætte forslag om sanktionsvalg under hensyntagen hertil. En mentalundersøgelseserklæring er således en psykiatrisk vejledning til retsvæsenet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig