Retsanmærkning, en tinglysningsdommers påtegning på et tinglyst dokument, fx et pantebrev, om, at pantebrevets prioritetsstilling (se prioritet) ikke er angivet eller er angivet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tingbogen. En retsanmærkning er en advarsel til rettighedsindehaveren om, at han måske ikke får den prioritetsstilling, som fremgår af dokumentet. Retsanmærkninger anvendes også til at henlede opmærksomheden på andre forskelle mellem oplysninger i dokumentet og i tingbogen. Se også tinglysning.